هدف

توسعه، ترویج، آموزش، پژوهش و فرهنگ سازی کاربردی مدیریت ساخته ها در بین مدیران اجرایی و ساخته های کشور

چشم انداز

دستیابی به جايگاه برترین توسعه دهنده دانش، بینش و فرهنگ مدیریت ساخته ها در جامعه و ساخته های کشور

ماموریت

ایجاد یکپارچگی در خدمات مدیریت ساخته ها با استمرار در آموزش، پژوهش، مشاوره با رویکرد حفظ منابع برای نسل های آینده کشور

عضویت

با عضویت در انجمن مدیریت ساخته ها به بزرگترین تشکل مدیران حرفه ای ساخته های کشور بپیوندید.

انجمن مدیریت ساخته ها فرهنگ مدیریت آینده یک انجمن مردم نهاد با مجوز رسمی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران به شماره پروانه فعالیت 53529 است که با هدف بنیادی ارتقاء، ترویج، فرهنگ سازی و آموزش کاربردی دانش مدیریت ساخته ها منطبق بر رویکردهای ملی و بین المللی در مسیر عمران و آبادانی کشور با رئوس زیر ایجاد شده است:

  • توسعه، ترویج، آموزش، پژوهش فرهنگ سازی کاربردی مدیریت ساخته ها در کشور
  • بومی سازی دانش مدیریت ساخته ها بر اساس ابزارها، قوانین، تجارب و رویکردهای ملی و بین المللی
  • ارتقاء جایگاه مدیریت ساخته ها در نظام اجرایی کشور
  • کمک به دانش افزایی و رشد مهارتهای مدیران ساخته های کشور
  • کمک به تحقق اهداف ساخته ها با پیاده سازی فرآیندهای مدیریت ساخته ها با توجه به شرایط کنونی و آینده پژوهی در کشور
  • تحقیقات و توسعه تفکر مدیریت علمی ساخته های کشور با رویکرد فرهنگ استفاده از منابع و انرژی
  • آموزش مدیریت ساخته ها درآمادگی مقابله با شرایط اضطراری و بحران در کشور بمنظور کاهش آسیب ها و ریسک های منجر به تلفات جانی و مالی
  • برگزاری نشست ها، همایش ها و کنفرانس های ملی و بین المللی
مدیریت بحران

مدیریت بحران چیست؟ هر سازمانی در برابر بحران، آسیب پذیر است. آگاهی و…

 فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات چیست؟ یکی از کلید واژهای اصلی در دنیای کنونی…

مدیریت رهبری و استراتژی

منظور از مدیریت رهبری و استراتژی چیست؟ سازمان‌ها در سراسر جهان به دنبال…

حامیان