دیدار مدیر عامل انجمن مدیریت ساخته ها

دیدار مدیر عامل انجمن مدیریت ساخته ها با ریاست و اعضای هیئت مدیره…

 امکانات ساختمانهای هاوایی و نمایشگاه مدیریت ساخته ها

امکانات ساختمانهای هاوایی و نمایشگاه مدیریت ساخته ها : (16 - 17 مارس…

نمایشگاه مدیریت ساخته ها 18 – 19 اوت 2021

نمایشگاه مدیریت ساخته ها: (کالیفرنیای جنوبی 18 - 19 اوت 2021 - مرکز…

مرکز همایش نمایشگاه مدیریت ساخته ها

نمایشگاه مدیریت ساخته ها: ( 16 - 18 نوامبر 2021 - مرکز همایش…

 نمایشگاه بین المللی مدیریت ساخته ها

نمایشگاه بین المللی مدیریت ساخته ها: ( 24 - 26 نوامبر 2021 -…

کنفرانس سالانه انرژی

EUEC - کنفرانس سالانه انرژی ، سودمندی و محیط زیست: (آنلاین - کنفرانس…

نخستین کنفرانس مجازی بین المللی مدیریت ساخته ها

نخستین کنفرانس مجازی بین المللی مدیریت ساخته ها با حمایت سازمان فنی و…

نمایشگاه مدیریت ساخته ها

( 12 - 15 سپتامبر 2021 - مرکز تجارت جهانی دبی، دبی، امارات…