اهم اهداف آموزش های حرفه ای و برگزاری کارگاه های تخصصی :

 •  تدوین برنامه ها و دوره های آموزشی سالانه مدیران ساخته های کشور چارچوب استانداردها و خط مشی های قانونی کشور
 • شناسایی و دعوت به همکاری از اساتید نام آور داخلی و بین المللی بمنظور برگزاری دوره های آموزشی حرفه ای و تخصصی مصوب
 • تهیه و تنظیم سرفصل ها و محتوای درسی برنامه های آموزش های حرفه ای و تخصصی مدیریت ساخته ها
 • برنامه ریزی اجرایی، ایجاد بستر و امکانات لازم به منظور برگزاری دوره های آموزشی حرفه ای و تخصصی
 • برگزاری کارگاه های تخصصی و بازدید های علمی در راستای ترویج عملی و کاربردی مدیریت ساخته ها
 • ثبت نام و تشکیل پرونده خدمات آموزشی جهت متقاضیان دوره های حرفه ای و تخصصی مدیریت ساخته ها
 • صدور گواهینامه معتبر برای شرکت کنندگان در دوره های آموزش حرفه ای و کارگاه های تخصصی،آموزشهای مجازی، سمینارها و همایش های تخصصی
 • ارزشیابی اساتید و دوره های آموزشی حرفه ای تخصصی و کارگاه های تخصصی
 • همکاری با واحدهای آموزشی معتبر سراسر کشور و عقد تفاهم نامه همکاری در راستای غنی سازی و توسعه تخصصی دانش مدیریت ساخته ها
 • تهیه گزارش های عملکردی و برنامه ای ماهانه آموزشی و ارسال آن جهت استحضار مدیران واعضا
 • انجام امور مرتبط با دوره های کوتاه مدت تخصصی و تحصیلات تکمیلی مصوب سازمان فنی و حرفه ای کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری موسسات معتبر علمی (در صورت اخذ مجوزهای قانونی