شرایط عضویت :

کلیه شرکت های فعال در حوزه های ساخت (حقوقی)
کلیه شرکت های فعال در حوزه های بهره برداری و نگهداری (حقوقی)
کلیه مدیران فعال در بخش های مدیریت ساخته های کشور
دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته مدیریت ساخته ها
دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مدیریت پروژه و مدیریت ساخت
دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مهندسی ساختمان (عمران و معماری)
کلیه علاقمندان به فراگیری و ترویج دانش مدیریت ساخته ها در کشور

مزایای عضویت حقوقی:

دریافت کارت عضویت سالانه انجمن
گواهی تائید عضویت اعضای حقوقی به سازمان ها و مراجع
تخفیف حضور اعضای شرکت و اسپانسرینگ در دوره های علمی و آموزشی
تحفیف حضور اعضای شرکت و اسپانسرینگ در کنفرانس ها، سمینارها و همایش ها
تخفیف حضور اعضای شرکت و اسپانسرینگ در کارگاه ها و بازدید های تخصصی
اطلاع رسانی و تخفیف اسپانسرینگ در گردهمایی های انجمن
درج اطلاعات و فعالیت های عضو حقوقی در سایت و مجله الکترونیکی انجمن
معرفی عضو حقوقی در سایت و نشریه انجمن
امکان دریافت مشاوره توسعه بازار در حوزه مدیریت ساخته ها
عضویت و مشارکت نماینده عضو حقوقی در کارگروه های انجمن
اعلام تقاضای نیروی کارمتخصص عضو حقوقی در سایت انجمن
امکان ارزیابی تخصصی و ارائه گواهینامه معتبر به عضو حقوقی
دریافت نشریه الکترونیکی انجمن

مزایای عضویت حقیقی:

دریافت کارت عضویت سالانه انجمن
گواهی تائید عضویت اعضای حقیقی به سازمان ها و مراجع
تخفیف شرکت در دوره های علمی و آموزشی
تحفیف شرکت در کنفرانس ها، سمینارها و همایش ها
تخفیف شرکت در کارگاه ها و بازدید های تخصصی
اطلاع رسانی و شرکت در گردهمایی های انجمن
درج اطلاعات عضو در سایت و مجله الکترونیکی انجمن
معرفی کتب و مقالات اعضا در سایت و نشریه انجمن
امکان دریافت مشاوره شغلی و تحصیلی تخصصی
عضویت و مشارکت در کارگروه های انجمن
معرفی عضو به متقاضیان نیروی کارمعتبر بنا به اعلام نیاز
امکان درج در رزومه فعالیت تخصصی
دریافت نشریه الکترونیکی انجمن