فرم عضویت اعضا حقیقی انجمن‎ مدیریت ساخته ها

انجمن‎ مدیریت ساخته ها  فرهنگ مدیریت آینده به شماره ثبت 51711 یک تشکل مردم نهاد غیر دولتی فرااستانی، در اجرا اصل 138 قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی و به استناد تصویب نامه شماره 51305ه/67731ت مورخ 06/06/1395 هیئت وزیران به ثبت رسیده است.

جهت عضویت در انجمن مدیریت ساخته ها، یعد از پرداخت حق عضویت در لینک زیر، فرم زیر را کامل کنید.

هزینه حق عضویت برای دانشجویان و اعضای نظام مهندسی 200 هزار تومان و برای مابقی افراد 300 هزار تومان می باشد

پرداخت

متقاضی گرامی با توجه به مطالب بیان شده ،در صورت تمایل فرم ذیل را با دقت تکمیل نمایید.

  مشخصات فردی

  حوزه های علاقه مندی


  آپلود مدارک

   

  فرم عضویت اعضا حقوقی انجمن‎ مدیریت ساخته ها

  انجمن‎ مدیریت ساخته ها  فرهنگ مدیریت آینده به شماره ثبت 51711 یک تشکل مردم نهاد غیر دولتی فرااستانی، در اجرا اصل 138 قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی و به استناد تصویب نامه شماره 51305ه/67731ت مورخ 06/06/1395 هیئت وزیران به ثبت رسیده است.

  جهت عضویت در انجمن مدیریت ساخته ها، یعد از پرداخت حق عضویت در لینک زیر، فرم زیر را کامل کنید.

  هزینه حق عضویت  600 هزار تومان می باشد

  پرداخت

  متقاضی گرامی با توجه به مطالب بیان شده ،در صورت تمایل فرم ذیل را با دقت تکمیل نمایید.

   مشخصات شرکت

   حوزه های علاقه مندی


   آپلود مدارک