یکی از راه های ارتباط با مخاطبان و انتقال اطلاعات، دانش و آگاهی به آنها از طریق شبکه های اجتماعی به خصوص اینستاگرام است . انجمن مدیریت ساخته ها با فعالیت مستمر خود در این شبکه همواره به دنبال ارتقا این دانش و انجام رسالت خود است. علاوه بر مطالب و دانش به اشتراک گذاشته شده در این صفحه، این قابلیت برای مدیران ساخته و همراهان انجمن وجود دارد تا با شرکت در لایوهای تخصصی، اطلاعات به روز دنیا را دریافت کرده و همواره در بستر پرسش و پاسخ فراهم شده بتوانند چالش های پیش رو خود را برطرف سازند.

اهداف لایوهای تخصصی:

1-بالاترین میزان تبادل با مخاطبان

2-اولویت بالاتری در مقایسه با استوری ها دارند.

3- در سریع ترین زمان به سوالات پاسخ داده خواهد شد.