مدیریت ارزش

منظور از مدیریت مبتنی بر ارزش چیست؟‌ به فرایندی نظام مند و سازمان یافته برای تصمیم سازی، مدیریت ارزش گفته می شود. مدیریت ارزش، یک فرآیند برنامه ریزی و بازنگری است، این بدان معنی است که هدف رسیدن به بیشترین ارزش با در نظر گرفتن کیفیت و کارایی، پروژه است. ثابت شده است که فرآیند مدیریت ارزش، نتایج بهتری را نسبت به رویکردهای جایگزین ارائه می دهد.

مدیریت ارزش در عمل

مدیریت ارزش را می توان تقریباً برای هر نهاد، فعالیت یا وظیفه اعمال کرد.

فرآیند مدیریت ارزش ممکن است به صورت زیر انجام شود:

 • برگزاری کارگاه های آموزشی تسهیل شده، باحضور سهامداران کلیدی یا نمایندگان ذینفعان در نقاط مجزا در طول تدوین یا حیات یک واحد تجاری.
 • کارگاه های مدیریت ارزش به منظوریادگیری، همکاری و درک پیشنهادات فعلی، زمینه ای است که در آن یک موجودیت در نظر گرفته می شود، به طوری که گروه های ذینفع بتوانند به طور مشترک در توسعه راه های جایگزین برای دستیابی به بهترین ارزش کار کنند.
 • تسهیل‌گران مدیریت ارزش برای کار با گروه‌های مختلف آموزش دیده‌اند و گروه‌ها را با برنامه کاری منظم، برای رسیدن به اهداف مورد توافق همراهی می­کنند.

چرا بهبود ارزش برای پول مهم است؟

 • همه افراد به دنبال نتایج بهتر در معاملات خود هستند.
 • فرآیندهای مدیریت ارزش، به بهینه سازی استفاده از منابع محدود کمک می کند.
 • درک ارزش برای پول انتخاب‌ها را آسان تر می کند و مشارکت در تصمیم‌گیری را ممکن می‌سازد.

مهندسی ارزش چیست؟

مهندسی ارزش با روش سیستماتیک به بهبود ارزش محصولی که، یک پروژه تولید می کند اشاره دارد. مفهوم مهندسی ارزش در دهه 1940 در جنرال الکتریک آغاز شد.

مهندسی ارزش، عملکرد سیستم، خدمات یا محصول را کاهش نمی‌دهند، بلکه استفاده از روش‌ها و موارد جایگزینی راتوصیه می‌کند که هزینه کمتری دارند.

اکثر پروژه‌های مهندسی ارزش رویکرد تیمی را انتخاب می‌کنند، جایی که کارشناسان با هم همکاری می‌کنند تا مدیریت ارزش را پیاده سازی کنند.

درک مهندسی ارزش

یک کسب و کار می تواند با کاهش هزینه یا بهبود عملکرد ارزش یک محصول را افزایش دهد. اکثر شرکت ها از مهندسی ارزش به عنوان یک استراتژی کاهش هزینه استفاده می کنند، که در آن عملکرد محصول در روند چرخه بهبود ارزش، حفظ می شود.

از منظر بازاریابی، مهندسی ارزش برای طراحی یک محصول استفاده می شود که، تا قبل از منسوخ شدن آن، برای مدت زمان مشخصی دوام بیاورد.

در حالی که محصول را می توان با استفاده از قطعات با کیفیت بالا طراحی کرد، مهندسی ارزش به تولیدکنندگان اجازه می دهد تا از اجزای جایگزین ارزان قیمت استفاده کنند تا از تحمیل هزینه های غیر ضروری به فرآیند تولید جلوگیری کنند که در نهایت به مصرف کننده منتقل می شود. در واقع سازنده با استفاده از  قطعات ارزان‌تر، طول عمر محصول را نیز حفظ خواهد کرد.

مدیریت ارزش

 مهندسی ارزش را می توان به مراحل زیر تقسیم کرد:

 • اطلاعات

مرحله اطلاعات، شامل جمع آوری اطلاعات و اصلاح اهداف پروژه است. داده ها جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شوند و اطلاعات به دست آمده برای نهایی کردن اولویت های پروژه استفاده می شود.

 • تجزیه و تحلیل

این مرحله شامل، تعیین عملکردهای پروژه و شناسایی آنها است.هر یک از عملکردهای شناسایی شده برای تعیین میزان قابلیت بهبود ویا ایجاد عملکرد جدید ، تجزیه و تحلیل می شوند.

 • خلاقیت

فاز خلاقیت، از مرحله تحلیل عملکرد پیروی می کند و شامل بررسی راه های مختلف برای انجام عملکردهای شناسایی شده در مرحله تحلیل عملکرد می باشد.

 • ارزیابی

در مرحله ارزیابی، محاسن و معایب هر یک از راه‌حل‌ها و جایگزین‌های پیشنهادی از مرحله خلاقیت فهرست شده و هر مزایا و معایبی به صورت کلی تشریح می شود.

 • توسعه

مرحله توسعه شامل انجام یک تجزیه و تحلیل عمیق است. بررسی هر گزینه ممکن است شامل ایجاد طرح ها، برآورد هزینه و سایر تحلیل های فنی باشد.اعضای تیم یک برنامه اجرایی برای پروژه تدوین کرده که فرآیند اجرای دستورالعملهای نهایی را تشریح می کند.

 • ارائه

مرحله ارائه جایی است که تیم با مدیریت و سایر ذینفعان برای ارائه گزارش نهایی خود ملاقات می کند. تیم موظف است یافته‌های خود را با استفاده از گزارش‌ها، نمودارهای جریان و سایر موارد به تصمیم ‌گیرندگان ارائه کند تا آنها را متقاعد سازد که، ایده‌های نهایی از مرحله توسعه باید به مرحله اجرا برسند.ایده ها باید با ذکر جزئیات، از جمله هزینه های مرتبط، مزایا و چالش های بالقوه شرح داده شوند.

 • اجرا

اجرای پروژه پس از تأیید مدیریت آغاز می شود. در صورت درخواست تغییرات توسط مدیریت یا سایر تصمیم گیرندگان، این تغییرات باید در برنامه گنجانده شود.هنگام اجرای پروژه، تیم باید اطمینان حاصل کند که افزایش ارزش به عنوان هدف اصلی، محقق شده است. صرفه جویی در هزینه های واقعی پروژه، باید بر اساس دستورالعملهای اجرایی تعیین شود.

Leave a Reply