مدیریت مالی و دارایی

 مجموعه‌ای از سامانه‌ها و فرایندهای روش‌مند برای نگهداری، به‌کارگیری و توسعه دارایی‌های یک نهاد، شرکت یا گروه اطلاق می‌شود. در این چارچوب بیشتر، روش‌های مهندسی، با تجربیات و نظریه‌های اقتصادی ترکیب می‌شوند و با تکمیل این فرایند، ابزاری به وجود می‌آید که به‌صورت منظم و با روندی منطقی، در تصمیم‌گیری‌های آتی، به‌کار برده می‌شود. به عبارت دیگر، مدیریت دارایی چارچوبی را برای طراحی و پیاده‌سازی برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت آینده یک گروه یا مجموعه مشخص می‌کند. استاندارد ایزو 55000 (ISO55000) به مدیریت دارایی اختصاص دارد که عموما برای مدیریت دارایی‌های فیزیکی مورد استفاده قرار میگیرد. به‌طور ساده هدف از این کار افزایش سود یا نرخ بازگشت یک مجموعه در جهت پیشبرد اهداف تعریف شده برای آن بر پایه امکانات و منابع موجود است.